Potpuno rekonstruisani ski-liftovi "Jezerine" i "Ključ", žičara "Ćupovi", kao i nova šestosjeda žičara "Vilina Voda" koja predstavlja najsavremeni objekat te vrste u Crnoj Gori, obezbjeđuju kapacitet skijališta od 5.500 skijaša na sat.

Red.br. Naziv Nadmorska visina
početne stanice
Nadmorska visina
okretna stanica
Visinska razlika Dužina Kapacitet
1. Žičara Vilina Voda 1.450 mnv 1.841 mnv 391 m 1.204 m 2.800 skijaša na sat
2. Žičara Ćupovi 1.450 mnv 1.890 mnv 440 m 1.791 m 1.200 skijaša na sat
3. Ski-lift Jezerine 1.450 mnv 1.480 mnv 30 m 300 m 500 skijaša na sat
4. Ski-lift Carev do 1.450 mnv 1.549 mnv 99 m 468 m 400 skijaša na sat
5. Ski-lift Ključ 1.796 mnv 1.911 mnv 115 m 460 m 400 skijaša na sat
6. Ski-lift Baby lift 1.450 mnv 1.455 mnv 5 m 100 m 200 skijaša na sat
        Ukupno: 4.323 m 5.500 skijaša na sat