Ski Resort në Kolashin 1450 ka 16,5 kilometra ski-pista të rregullta, që mirëmbahen sipas standardeve më bashkëkohore të kësaj fushe. Pi, që do të thotë se ne kemi në oferëtn tonë pista për të gjitha tipet e skiatorëve dhe ski-borderëve, që nga fillestarët e deri tek ata me kërkesat më të larta. Pistat përgatiten në periudhën e verës në mënyrë që në to mund të bëhet ski edhe kur shtera e dëborës është minimale.

Ne disponojmë gjithashtu edhe sistemin për hedhjen e dëborës artificiale në pista në pjesën e pistave gjë që siguron që sezoni i skive të fillojë në mes të Dhjetorit dhe të zgjasë deri në mes të Prillit.Teleferikët dhe ski-liftëd: Ski-liftëd "Jezerine" e "Kljuç" dhe teleferiku "Qupovi" janë plotësisht të rikonstruktuar, e po ashtu kemi edhe teleferikun e ri me gjashtë sedilje "Villina Voda", i cili përfaqëson objektin më bashkëkohorë të këtij tipi në Mal të Zi, duke siguruar kapacitet të ski-pistave prej 5.500 skiatorësh në orë.