Vizitorëve të ski-resortit tonë ju ofrojnë komfort mbi 400 komplete skish dhe ski-bordove të një kualiteti të shkëlqyer, që merren me qira, e që garantojnë zbavitje të madhe në dëborë. Profesionistët, ata që vijnë për rekreacion dhe ata që mësojnë hapat e para me ski do të përftojnë pikërisht atë që ju përshtatet atyre. Makinat më bashkëkohore për servisimin e pajisjeve të skive sigurojnë që pajisjet e skive që merren me qira të mirëmbahen sipas standardeve më të larta të kësaj fushe.