Këtu ju mund të shkarkoni skijimit katalog "Boka Ski Kolashin": Link

Hotel A

Chalet

Kolašin 1450 - 1600 masterplan

Apartmani sa površinama